Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Behandling av personuppgifter i samband med vigsel

I samband med vigsel registrerar vi namn och personnummer samt kontaktuppgifter till de som ska vigas. 

Uppgifterna behandlas för att kunna administrera och genomföra vigseln. Dessa uppgifter behandlas enbart inom församlingen. I de fall tjänstgörande präst eller musiker kommer från annan församling, lämnas uppgifterna även till dem. Ett vigselintyg skickas till Skatteverket.

Vissa uppgifter om vigseln kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok.