Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Behandling av personuppgifter – medlemmar

För den som är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan medlemmen och organisationen – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information med mera. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress. Även uppgifter om civilstånd samt om medlemmen är döpt eller konfirmerad och om det skett i Svenska kyrkans ordning eller i annan kyrkas ordning är registrerade. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Om en medlem får barn kommer barnets namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även vårdnadshavarens egen civilstatus. Om barnet inte döps raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Till medlemmar som har barn, alternativt till vårdnadshavare för medlemmar, skickas under barnets femte levnadsår erbjudande om att få en Barnens bibel. 

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

De första åren efter ett barns dop, oavsett om dopet skett i Lundby församling eller i annan församling, använder vi vårdnadshavares kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar.