Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Behandling av personuppgifter – bilder

Vi använder inte bildmaterial i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna.

Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering. Vissa bilder kan komma att sparas i arkiv för ett dokumentations- och historiskt intresse. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (kapitel 2, artikel 5b).

Bildmaterialet sparas i Lundby församlings eget bildarkiv som inte är inte offentligt. Bilderna i bildarkivet är ej sökbara via personuppgifter.