Lundby församling stöttar vid kris

Kyrkan stöttar vid olika slags kriser – personliga såväl som kriser som sker i samhället. I Lundby församling finns krisstödsutbildad personal som snabbt kan vara på plats när det behövs dygnet runt, året om. Församlingen är också en del av Västra Hisingens krisstödsgrupp.

Kyrkan stöttar vid olika slags kriser – personliga såväl som kriser som sker i samhället. Vid personliga kriser erbjuder Lundby församling till exempel samtal med präster och diakoner. Samtalen kan ske både enskilt och i grupp, som olika sorgegrupper. Samtalsstödet är kostnadsfritt och präster och diakoner har tystnadsplikt. I församlingen finns också en diakonimottagning för den som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd. Tillsammans med den som söker hjälp stöttar diakonimottagningen för att finna fungerande lösningar i livssituationen. 

Öppen kyrka – en mötesplats för sörjande

Vid en lokal kris som har drabbat en eller flera personer i samhället erbjuder Lundby församling stöd på olika sätt beroende på vad som har hänt. Till exempel kan kyrkorna öppnas där det finns personal som erbjuder samtal och stöd. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för att tända ett ljus, en plats för bön och tankar. En mötesplats för sörjande.

Lundby församling ingår i Västra Hisingens krisstödsgrupp 

Svenska kyrkan samverkar med kommunen, som har det övergripande lokala ansvaret, och Lundby församling ingår i Västra Hisingens krisstödsgrupp. Gruppen består också av personer från kommunens förvaltningar samt personer från Torslanda-Björlanda församling. Krisstödsgruppen finns på plats på gatorna vid våldsamma händelser eller krissituationer. Syftet är att vara ett medmänskligt stöd och bidra till att minska oro genom att vara synliga och prata med de människor som önskar det. Gruppen ska också bistå allmänheten med korrekt information om det inträffade för att undvika ryktesspridning.  

Krisstödsgruppen kallas bara in när det har hänt något i stadsdelarna och man gör bedömning från fall till fall hur många personer och hur lång tid de ska finnas på plats.

Odlarföreningen i Biskopsgården samarbetar med Lundby församling

Biskopsgårdens kyrka har ett samarbete med Odlarföreningen i Biskopsgården genom ekonomiskt bidrag, styrelseuppdrag och altarblommor under odlingssäsongen.

Lundby församling är en del av stadsdelsnämndens nätverk för familjecentrerat arbete

Målet med ett familjecentrerat arbetssätt är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Lundby församling är en del i stadsdelsnämndens nätverk i detta arbete.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.