Stadsdelsnämndens nätverk för familjecentrerat arbete

Målet med ett familjecentrerat arbetssätt är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Lundby församling är en del i stadsdelsnämndens nätverk i detta arbete.

Familjecentrerat arbetssätt

I Göteborg har barn och unga generellt sett goda möjligheter till en bra uppväxt. Samtidigt finns det grupper av barn som har betydligt sämre uppväxtvillkor. Att arbeta familjecentrerat innebär att ha barnet och familjen i fokus. Det familjecentrerade arbetssättet ska utgå från de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, diskrimineringsgrunderna och ett normmedvetet förhållningssätt.

Arbetssättet utgår från FN:s barnkonvention

Familjecentrerat arbetssätt utgår från FN:s barnkonvention och dess fyra grundläggande principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

För att kunna ge stöd behöver verksamheten lyssna på barnets och/eller familjens funderingar och vid behov guida dem vidare. Alla som arbetar med barn och barnfamiljer har i uppdrag att känna till vilket stöd och vilka aktiviteter det finns att hänvisa till, för att kunna lotsa familjerna på ett tryggt sätt.

Lundby församling finns med i flera nätverk kring familjecentrerat arbetssätt. I varje grupp finns deltagare från socialförvaltningen, BVC, Folktandvården, förskolor, bibliotek och öppna förskolor. Nätverkandet bidrar till att församlingen har en bra kunskap om vilka insatser som finns för att stötta barn och familjer.

Via kuratorer på t.ex. BVC lotsas barn och familjer till Lundby församlings verksamheter. På samma sätt lotsar församlingen barn och familjer vidare till andra instanser inom Göteborgs Stad.

Nätverket har gemensam kompetensutveckling varje år. Det har bland annat varit föreläsningar om kost för små barn, vad som händer när en orosanmälan inkommer och föreläsning om den MVC som riktar sig till blivande föräldrar som lever i missbruk. 

Närbild på ett ensamt löv på en bar kvist.

Lundby församling arbetar för en tryggare stad

Lundby församling arbetar aktivt för ett tryggare samhälle - från större krissituationer till att bryta ensamhet hos äldre.

Lundby församling arbetar med närvaro och dialog med unga

Det finns ett ungdomsteam i Lundby församling som arbetar aktivt gentemot skolor och andra nätverk för att tillsammans skapa goda förutsättningar för unga människor.

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Under juli och augusti är diakonimottagningen enbart öppen för bokade besök på måndagar.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.