Den biologiska mångfalden

Biologisk mångfald innebär en stor variation av levande organismer och är viktig eftersom ju fler arter som finns desto stabilare och mindre sårbar är naturen. Dessvärre minskar den biologiska mångfalden världen över. Men det finns saker vi kan göra för att bevara den. I Lundby församling finns både insektshotell och insektsrabatter.

Lundby församling arbetar aktivt för miljön: