Meny

Gör en viktig insats för äldre

I Lundby församling finns en besöksgrupp som gör uppskattade insatser på äldreboenden i församlingen. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Välkommen att höra av dig. Läs mer här.

Besökstjänst – så kallas den verksamhet inom Lundby församling som innebär att ideellt engagerade medarbetare besöker äldreboenden.

Som ideell kan din uppgift till exempel vara att besöka en enskild person, och då kan det handla om att hjälpa till med högläsning, ta en promenad, prata en stund eller liknande. Du kan också ha till uppgift att hjäpa till i samband med andakter, som personal från församlingen håller i, eller andra verksamheter på boendet. 

Besöken görs regelbundet och i dialog med de boende. Vi kommer gemensamt överens om omfattningen av din insats, utifrån dina önskemål.

I besökstjänstgruppen ges handledning och gruppen träffas regelbundet då alla kan utbyta erfarenheter. 

Låter det intressant? Varmt välkommen att höra av dig!

För mer information kontakta:

Majvor Dahlman

Majvor Dahlman

Lundby församling

Diakon