Vård för själen

Att som vårdpersonal hjälpa och stödja andra människor kräver att man ibland själv får tömma all den sorg och smärta som man kan möta. Någonstans där man kan ladda batterierna.

Klippor i skärgården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

I Sjukhuskyrkan finns möjlighet för dig som är personal att få någon att tala med. Det går bra att få enskilda samtal som avlastning eller samtal i längre serier. Tala in ett meddelande på samtalsmottagningens telefonsvarare 046-17 27 82.

Du som är personal får också gärna delta i den grupp som finns för Kreativt skrivande. 

Sjukhuskyrkan i Lund och Malmö inbjuder till retreater för anställda på Skånes Universitetssjukhus under 2024. 

En retreat innebär ett tillfälle till andrum i vardagen. Det är vård för själen. Man får dra sig tillbaka, släppa alla krav och få tid för sig själv. Gemenskapen i denna form bygger på gemensam tystnad som är ett uttryck för respekt för den andres behov av stillhet.  

Under retreaten erbjuds

•   Stunder av meditation och reflektion

•   Kreativ verkstad

•   Musik

  • Möjlighet till taktil beröring

•   Tid till promenader, läsning eller att bara vila i stillheten och hinna ifatt sig själv

•   Tillfälle till enskilt samtal med någon av retreatledarna

 

Endagsretreat   

Tid och plats

Kl 9.00-16.00 torsdag 24 oktober i Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21, Lund 

Kostnad

250 kr (inkl. frukost, lunch och eftermiddagsfika). Kontant betalning eller med swish sker på plats.

Anmälan senast den 10 oktober till sjukhuspastor Åsa Ram,  asa.ram@svenskakyrkan.se

Helgretreat

Tid och plats

Fredag 24 maj kl. 17.30- söndag 26 maj kl. 14.00 på Mor Cillas gård i Arild.

Max 16 deltagare

Kostnad

1500:- för helpension (boende i enkelrum).

Anmälan senast den 10 maj till sjukhuspräst Jonas Persson, jonas.persson@svenskakyrkan.se

Kontant betalning eller via swish sker på plats.

 

Övernattningsretreat

Tid och plats

Torsdag 5 december kl. 14 till fredag 6 december kl. 14 - 2024, på Äspögården utanför Trelleborg.

Kostnad

1580:- inkl helpension (boende i enkelrum).

Anmälan senast den 1 november till sjukhuspräst Olof Bråliden,
olof.braliden@svenskakyrkan.se