Valnämnden

Valnämnden är utsedd av kyrkofullmäktige och är den grupp av förtroendevalda som har ansvar för att genomföra kyrkovalet på ett rätt och riktigt sätt.

Ledamöter, 2022 - 2025 

 

Ulf Kullenbok (POSK)

Ylva Hedin Larsson (POSK)

Kenneth M Persson (S), 1 vice ordf. 

Monica Molin (S)

Klara Kursis (ÖKA), 2 vice ordf. 

Lars Trägen (BA), ordf. 

Karin Lindberg (ViSK)

Ersättare

 1. Mattias Alveteg (POSK)
 2. Maria Edholm (POSK)
 3. Michael Cervin (S)
 4. Klara Twete (S)
 5. Patrik Andersen (ÖKA)
 6. Karl Melin (BA) 
 7. Ingegärd Persson (C)

Ersättarna inkallas i första hand i nämnd ordning inom respektive nomineringsgrupp för ledamot från samma grupp. I andra hand inkallas ersättare enligt följande ordning: 

 • (S) - (ÖKA), (C), (BA)
 • (ÖKA) - (S), (C), (BA)
 • (BA) - (C), (ÖKA), (S)
 • (C) - (BA), (S) och (ÖKA)
 • (ViSK) - (S), (ÖKA)
 • (POSK) - Ersättare kallas in i den ordning ersättaren är invald, utan hänsyn till nomineringsgrupp. 

I tredje hand inkallas ersättare i den ordning ersättaren är invald utan hänsyn till nomineringsgrupp (denna princip gäller redan i andra hand för (POSK)).