Utbildningsterapi erbjuds

FÖR DIG SOM ÖNSKAR INDIVIDUELL TERAPI - KBT

Du som söker har önskemål om psykoterapi för depression, social ångest, panikångest eller för någon annan ångestdiagnos. Du har också möjlighet att komma för terapi en gång i veckan under 18 - 20 gånger. Varje terapitillfälle är 45 - 60 minuter. Jag är legitimerad psykoterapeut och kompletterar utbildningen med att läsa psykoterapiinriktning, KBT.

Utbildningsterapi innebär att samtalen filmas och att en erfaren handledare och psykoterapeut handleder studenten via filmade samtal. Det är en utbildningssituation där de terapeutiska färdigheterna är i fokus för handledningen. Inspelat material raderas efter varje handledningstillfälle.

Handledningen sker under sträng sekretess vilket innebär att handledaren har tystnadsplikt.

Utbildningsterapin är kostnadsfri.

Jag är utbildad socialpedagog och legitimerad psykoterapeut med inriktning familj. Jag har grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi och har under höstterminen påbörjat psykoterapeututbildning inriktning KBT vid psykologiska institutionen, Lunds universitet.

För att bli antagen till utbildningsterapi börjar vi med att träffas för ett informationssamtal och därefter tas beslut avseende möjligheten till utbildningsterapi. För mer information går det bra att kontakta Margaretha Ohlsson på telefon: 046-718892 eller via mail: margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se