Trossamfund

Samlad information om olika trossamfund. Om du inte hittar den information du söker, ta kontakt med Sjukhuskyrkans expedition i Lund.

Pingstkyrkan i Lund

Webbplats

Västerkyrkan i Lund - Equmeniakyrkan

Webbplats

Katolska kyrkan

S:t Tomas Katolska församling, Lund
046-14 06 15
Fader Johan, 0702-81 40 20

Vår Frälsares Katolska församling, Malmö
040-24 35 31
www.varfralsare.se

Fader Wojciech Waligorski (talar polska, italienska, svenska, engelska)
040-24 35 33, 073-630 28 05

Fader Fermin Landa (talar svenska, spanska)
040-12 13 51, 076-846 66 80

Fader Richard Hayward (talar svenska, engelska)
040-12 13 51, 070-418 20 66

 

Ortodoxa församlingar

Ortodox koordinator

Fader Mihai Radu, kyrkoherde rumänsk-ortodoxa församlingen i södra Sverige
(talar svenska, engelska, franska, rumänska) 0706-34 15 82, 040-15 24 61

Fader Octavian Muresan, rumänsk-ortodox präst, 040-61 55 468, sms: 0721-48 02 64

Rumänsk-ortodoxa församlingen  040-13 46 54 

 

Judiska församlingen i Malmö

040-611 84 60, 040-611 88 60
 

Islam

Muslimsk koordinator

Alen Delic, Bosniakiska församlingen
0764-27 80 49, 0700-46 90 42, 040-19 31 91
alenef.delic@live.se

Lund

Moskén Lund 046-13 48 22
Webbplats

Malmö
Islamic Center,  040-22 83 20
www.mosken.se

 

Buddhister

Buddhistisk koordinator
Katja Panova, 0727-05 30 10
katja@buddhism-sbs.se