Foto: Alex Giacomini/Ikon

Tycker ditt barn om att sjunga?

Torns barnkör och Sånggrupp övar varje vecka. En gång per termin sätter vi upp en musikal! Terminsstart september. Läs mer om de båda körerna här!

Torns barnkör

Torns barnkör är för barn från F-klass till åk 3. Vi övar onsdagar kl.17.15-18.00 i Torns nya församlingsgård i Stångby.

Torns sånggrupp

Torns sånggrupp är för barn från åk 4 till åk 7. Vi övar varje onsdag kl.16.15-17.00 i Torns nya församlingsgård i Stångby