Foto: Alex Giacomini/Ikon

Tycker ditt barn om att sjunga?

Torns barnkör och Sånggrupp övar varje vecka. En gång per termin sätter vi upp en musikal! Terminsstart september. Läs mer om de båda körerna här!

Barnkören

Torns barnkör är för barn från åk 2-3. Vi övar onsdagar kl.17.00-17.30 i Torns församlingsgård i Stångby.

Sånggruppen

Torns sånggrupp är för barn från åk 4 och uppåt. Vi övar varje onsdag kl.16.15-16.45 i Torns församlingsgård i Stångby.