Meny

Torns kyrkor

I Torns församling finns sex kyrkor, samt församlingshemmet i Stångby. Varje kyrka har sin egen karaktär och fungerar ofta som landmärke i byn där den står.

Lund var en kyrklig metropol under medeltiden. Här fanns inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. I samband med reformationen på 1500-talet revs samtliga kyrkor utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Även i vår egen tid har det byggts många kyrkor. Detta gäller också i Lund, där fem kyrkor har kommit till sedan mitten på 1960-talet. Lunds pastorat består idag av sju församlingar med 18 kyrkor/kapell. Därtill kommer en lång rad kyrkor som tillhör olika frikyrkor och stiftelser som verkar i Lund.

Från våren 2020 till vintern 2021 ska församlingsgården i Stångby renoveras. Under tiden hyr församlingen delar av Torngården, som vi delar med biblioteket.

Församlingsgården Stångby

Från våren 2020 till vintern 2021 ska församlingsgården i Stångby renoveras. Under tiden hyr församlingen delar av Torngården, som vi delar med biblioteket.

Kyrkornas öppettider