Foto: Jenny Lindqvist

Torns kyrkor

I Torns församling finns sex kyrkor, samt församlingshemmet i Stångby (som under 2020-2021 är under ombyggnad). Varje kyrka har sin egen karaktär och fungerar ofta som landmärke i byn där den står.

Historia

Lund var en kyrklig metropol under medeltiden. Här fanns inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. I samband med reformationen på 1500-talet revs samtliga kyrkor utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Även i vår egen tid har det byggts många kyrkor. Detta gäller också i Lund, där fem kyrkor har kommit till sedan mitten på 1960-talet. Lunds pastorat, som Torns församling är en del av,  består idag av sju församlingar med 18 kyrkor/kapell. 

I Torns församling finns det sex kyrkor och en församlingsgård. Församlingsgården i Stångby är under ombyggnad 2020-2021. Under denna period har vi tillfälliga lokaler i Torngården i Stångby, som vi delar med biblioteket. Den nya församlingsgården beräknas vara klar vintern 2021.

Läs mer om våra kyrkor nedan.

Församlingsgården Stångby

Från våren 2020 till vintern 2021 ska församlingsgården i Stångby renoveras. Under tiden hyr församlingen delar av Torngården, som vi delar med biblioteket.

Kyrkornas öppettider