Foto: Jenny Lindqvist

Torns kyrkor

I Torns församling finns sex kyrkor, samt den nybyggda församlingsgården i Stångby, som invigdes i mars 2022. Varje kyrka har sin egen karaktär och fungerar ofta som landmärke i byn där den står.

Historia

Lund var en kyrklig metropol under medeltiden. Här fanns inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. I samband med reformationen på 1500-talet revs samtliga kyrkor utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Även i vår egen tid har det byggts många kyrkor. Detta gäller också i Lund, där fem kyrkor har kommit till sedan mitten på 1960-talet. Lunds pastorat, som Torns församling är en del av,  består idag av sju församlingar med 18 kyrkor/kapell. 

I Torns församling finns det sex kyrkor och en församlingsgård. Den nybyggda församlingsgården i Stångby invigdes i mars 2022. 

Läs mer om våra kyrkor nedan.

Stångby kyrka

Stångby by präglas fortfarande av den gamla bebyggelsen från tiden före skiftesreformen, i det att flera lantgårdar ligga samlade kring vägkorset i byn, och kring dessa märkas också andra byggnader, såsom bysmedja, handelsbod samt givetvis skola och kyrka.

Vallkärra kyrka 1920 x 1272

Vallkärra kyrka

Vallkärra kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet i romansk stil och av vitputsad gråsten. Av den ursprungliga kyrkan återstår endast koret. För att få en uppfattning om hur Vallkärra kyrka såg ut från början måste man tänka bort de stora sidoskeppen och föreställa sig sparsamt ljus genom högt sittande små och få fönster. Praktfulla målningar drog uppmärksamheten till sig. 

Igelösa kyrka

Namnet Igelösa är ett gammalt namn. Lösa betyder äng och Igelösa, ängen som det växer ekar på. 

Håstads kyrka

Håstad nämns i Nordens äldsta bevarade dokument, ett donationsbrev av Knut den Helige från 1085. Stavningen var då Hastatum. Första stavelsen är sannolikt ett utdött adjektiv, har, högt belägen. Stavelsen stad har inte med det moderna ordet stad att göra utan betyder plats, ”ställe”. 

Västra Hoby kyrka

Västra Hoby kyrka

Västra Hoby har delvis kvar sin gamla bykaraktär genom att en del gårdar ligger nära kyrkan.

Odarslövs kyrka

Kyrkan härstammar från 1100-talet och är byggd i romansk stil. Under 1800-talet genomfördes omfattade ombyggnationer av kyrkan. Bland annat fick tornet sin påbyggnad av rött tegel. Odarslövs kyrka är stängd sedan 1990 och avlyst sedan 2002.

Församlingsgården Stångby

Nu har vi flyttat in i den nya församlingsgården i Stångby. Välkommen till Vallkärravägen 14 i Stångby.