Odarslövs kyrka

Kyrkan härstammar från 1100-talet och är byggd i romansk stil. Under 1800-talet genomfördes omfattade ombyggnationer av kyrkan. Bland annat fick tornet sin påbyggnad av rött tegel. Odarslövs kyrka är stängd sedan 1990 och avlyst sedan 2002.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och är byggd i romansk stil. Carl Georg Brunius, som även renoverade Lunds domkyrka, genomförde under 1800-talet omfattade ombyggnationer av kyrkan. Bland annat fick tornet sin påbyggnad av rött tegel. Murarna har dock vit puts. Ungefär halva kyrkan är från slutet av 1800-talet, även om de ser medeltida ut.

Byggnaden var en gång församlingskyrka för Odarslövs församling. Blev senare en av sex medeltida kyrkor i Torns församling, som nu ingår i Lunds pastorat. För 25 år sedan, 1990, stängdes kyrkan på grund av rasrisk och rötskador och i november 2002 avlystes den, vilket innebär att den inte längre är ett invigt kyrkorum. Däremot är kyrkogården fortfarande i bruk. 2012 prövades en försäljning av Odarslövs kyrka. 

Hösten 2014 öppnades Odarslövs kyrka tillfälligt för en konstutställning med verk av Josefin Krantz och Maria Werger och deras gemensamma utställning med ett 20-tal verk med temat Odarslövs öga. 

Från kyrktornet syns forskningsanläggningen ESS, Max IV, Örtofta sockerbruk och Igelösa Life Science. När sikten är god går det att räkna in 45 vindkraftverk runt om kyrkan. Kyrkans omgivningar står under förändring och det hör till Svenska kyrkans egen utredning att aktivt följa med i vad som händer i denna del av Kunskapsstråket. 

Renoveringen av tornet finansierades till största del med kyrkoantikvarisk ersättning på 6,7 miljoner kronor som förmedlats till Lunds pastorat från Lunds stift. Inne i tornet har timmer renoverats och delvis bytts ut. Ny plåt på utsidan ersätter tackpapp och plåt som tjänat ut. Renoveringen var den första av tre etapper i renoveringen av Odarslövs kyrka. 

Inventarier

Fram till avlysandet fanns en orgel med 528 pipor i kyrkan. Från början hade församlingen ett kontrakt om att Salomon Molander skulle bygga orgeln. Men den nya orgeln dröjde och orgelbyggarfirman togs över av Eskil Lundin som byggde orgeln 1904. Orgeln spelades vid avlysningsgudstjänsten, men användes därefter inte. Torns församling ville dock flytta orgeln och i januari 2004 kunde arbetet med flytten inledas. Orgeln monterades ned och förvarades hos Mårtenssons orgelfabrik. Sommaren 2004 gav länsstyrelsen sitt tillstånd till att sätta upp orgeln i Västra Hoby kyrka och den 14 november 2004 invigdes den där.

Under 2011 nedmonterades några återstående inventarier för avyttring, bland annat bänkarna, bänkgavlar, orgelfasaden, altare och altartavla. Bänkinredning, altaruppsats och orgelfasad såldes till den svensk-estniska Svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn för Nargö S:ta Maria kapell.

nuvarande Konstverk

Ljus- och ljudkonstverken Uppåt och 96, skapade av Jesper Wachtmeister och Jérôme France.

Wachtmeister gestaltar genom sitt verk ”Uppåt” människans rationella, emotionella och spirituella sidor som vänder sig mot himlen för att ställa frågor och söka svar.

France har tillsammans med ljuddesignern Nadège Feyrit skapat det interaktiva verket ”96” med originalmusik och ljudspår som triggas av besökarnas rörelser.