Foto: Gunnar Menander

Mottagande av ny domprost

Söndagen den 16 oktober är högmässan sammanlyst till Lunds domkyrka. Lunds pastorats nya domprost Niclas Blåder tas emot i högmässan som börjar kl 11.

Medverkande från Lunds stift och församlingarna i Lunds pastorat.

Varmt välkommen till högmässa i Lunds domkyrka sön 16 oktober kl 11 (obs, tiden).