Kyrktorn

Fyra gånger om året kommer vårt församlingsblad Kyrktorn ut. Här kan du läsa de senaste numren!

Torns församlingsblad Kyrktorn har funnits i snart sextio år. Det var Ragnar Thorell och Paul Steimer, kyrkoherde resp. komminister i det som 1962 blev Vallkärra sexförsamlingspastorat som gav ut det första bladet. Omslagsbilden har alltid varit densamma: Tore Ekelins illustration av tornen på våra sex kyrkor: Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstad, Igelösa och Odarslöv. Församlingsbladet delas ut till alla hushåll i Torn.