Kör och musik i Torn

Kör och musik är en viktig del av Torns församlingsliv. Välkommen att sjunga med!

Emma Persson

Emma Persson

Torns församling

Gospelkörledare