Julbön på julafton

Barnens julbön kl 11 i Håstads kyrka. Julbön i Igelösa kyrka kl 14.

I Barnens julbön i Håstad kyrka kl 11 samlas vi kring krubban och läser julevangeliet och sjunger julens psalmer. 

I julbönen i Igelösa kl 14 firar vi julens glada evangelium. Musik: Yvonne och Thomas Carlström.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om ytterligare åtgärder som börjar gälla från den 23 december. Detta innebär att vaccinationsbevis och legitimation behöver uppvisas för alla besökare som är 18 år och äldre på dessa gudstjänster.

Varmt välkommen till julbön på julafton 24 december i Håstad och Igelösa.