Foto: Caroline Leimola

Igelösa kyrka

Namnet Igelösa är ett gammalt namn. Lösa betyder äng och Igelösa ängen som det växer ekar på. 

På kyrkogården finner besökaren många väl utformade gravvårdar med intressanta inskriptioner.

År 1969 utfördes en omläggning då häckarna togs bort och gräsmatta anlades. Gångsystemet är däremot oförändrat.

Igelösa kyrkogård

Liksom i andra byar låg gårdarna i Igelösa tidigare tätt samlade runt kyrkan och kyrkogården. Släkten Gyllenkrok har en släktgravplats med vackra gravvårdar på kyrkogården. Den ursprungliga kyrkogården närmast kyrkan har utvidgats norrut i ett par etapper. En vacker mur av fogad gråsten inhägnar platsen.

Igelösas Orgel

Igelösa kyrkas nya orgel invigdes 1955. Den danske orgelbyggaren Hemmersam har överflyttat ett par stämmor från den gamla orgeln. Den nya orgeln har sex stämmor.

I kyrkan finns också berättelsen om en stor silverskatt, Igelösaskatten, på över 2 000 mynt ca 900 år gamla, vilka hittades i samband med en gravsättning 1924 och då gjorde den lilla församlingen riksbekant. De låg tillsammans omgivna av murket trä, rester från en trälåda. Igelösafyndet innehåller mynt som till största delen är av anglosaxiskt ursprung.

Inventarier

Kyrkan har en del äldre inventarier. En fyrkantig dopfunt från 1100-talet. Dopfatet är av mässing och härrör sig från 1500-talet. I dess botten finns ett tyskt vapen och inskriptionen ”Got sei mit uns”.

Altaruppsatsen är barockliknande och altartavlan, från 1732, är målad av Göteborgskonstnären Johan Ross dä. Tavlan föreställer nattvardens instiftelse där Jesus är tillsammans med sina lärjungar. Den lilla tavlan däröver illustrerar Kristi dop. På predikstolen från 1732, står Lukas 11:28 ”Saliga är de som höra Guds ord och gömma det”.

Klenoder

Kyrkan äger en förgylld kalk och patén av silver från 1708, förfärdigade av guldsmeden Conrad Klepperbein i Malmö, en ljuskrona av malm från 1700-talet och två lampetter från 1600-talets slut.  En mässingsljuskrona med åtta ljusarmar, två stora ljusstakar på altaret med fyra pipor i vardera samt två lampetter.

Kyrkklockorna

I tornet finns en större och en mindre klocka. På den stora finns följande inskription: ”Denna klocka blev omgjuten i Malmö av Lars Olofsson, år 1803. På Majoren Friherren Axel Ture Gyllenkrooks, Herre utav Svenstorp och Björnstorp bekostnad”. Den lilla klockan blev omgjuten samma år som den förra. Den lilla klockan byttes ut 1853, men gick sönder tio år senare och det är av dennas massa som den nya klockan blivit gjuten. Invigningen skedde 1970. I samband med detta installerades el-mekanisk klockringning.

Vad som framförallt ger kyrkan dess karaktär är dess egenskap av gravkyrka för de forna ägarna av Svenstorps slott och deras familjer. Fram till 1922 var kyrkans patronus ägaren av Svenstorps och Björnstorps fideikommiss. Det finns två gravkor, Danska graven och Gyllenkrookska familjegraven. I den Gyllenkrookska som är byggd ovanpå den danska finns två marmorkistor. Där bevaras stoften av landshövding baron Axel Gyllenkrook och hans friherrinna. Det finns två intressanta gravstenar, den ena under altaret och den andra framför.

Igelösa kyrka är en välbevarad romansk kyrka med trekvadratiskt skepp, enkvadratiskt kor och absid. Kyrkan byggdes på 1100-talet. I väster står ett torn från den senare medeltiden, som i slutet av 1850-talet fick nuvarande höjd och försågs med trappgavlar. Långhuset utsmyckades med sågsnittsfris och fönsteromfattningar av rött tegel. Denna omändring utfördes av professor C G Brunius. Vid den södra sidan av koret är tillbyggt ett gravkor från 1600-talet.