Foto: Magnus Aronson / IKON

Torn Gospel

Torn Gospel är en härlig skånsk gospelkör!

Gospelkörens övningar har varit pausade tillsvidare. Angående kommande övningar: Kontakta körledare Emma Persson för mer information.

Gospelmusiken hjälper oss att uttrycka så mycket i livet! Det är musik som bär på så mycket hopp och glädje och som samtidigt låter andra känslor få plats. 

Torn Gospel är en aktiv och härlig gospelkör som övar på måndagskvällar mellan 18:55-21:10. Vi sjunger gospel i olika stilar och från olika tider och ursprung, men sjunger mest contemporary Gospel. I Torn Gospel värnar vi om både budskap, musikalisk utveckling och inte minst gemenskap, så fikastunden är en obligatorisk del av övningen. Vi medverkar vid några gudstjänster per termin samt avslutar terminen med en större konsert i någon av församlingens kyrkor. 

Är du intresserad av att börja i kören? Mejla till torngospel@hotmail.com

För att se lite av körens tidigare framträden - sök på Torn Gospel på Youtube eller gilla oss på Facebook. 

Emma Persson, körledare Torn Gospel

Emma Persson

Emma Persson

Torns församling

Gospelkörledare