Foto: Caroline Leimola

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING PÅVERKAS
Dop, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär i nuläget med anledning av Coronavirusets spridning att endast 8 personer får vara närvarande i kyrkan inklusive tjänstgörande. Undantag för begravningar där 20 personer kan närvara. 

Har du bokat dop, vigsel eller begravning? Tjänstgörande präst kommer att ta kontakt med dig för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa den rådande situationen på bästa sätt. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 046-71 88 60 eller mejla lund.torn.forsamling@svenskakyrkan.se