Foto: Illustratör Susanne Engman

Bönegrupp

Vi delar tankar och erfarenheter av bön, och lär oss olika bönetraditioner. Fyra torsdagskvällar i höst, i Torns församlingsgård i Stångby.

Torsdagar kl 19-21 i Torns församlingsgård Stångby följande datum:
Torsdagarna 20 okt, 27 okt, 10 nov, 17 nov kl 19-21. Kvällarna avslutas med gemensam bön.

Förannmälan till Agneta Carlberg.