Foto: Daniel Andersson

Adventsgudstjänst i Stångby

Adventssånger på 2:a advent i vackra arrangemang med dragspel, viola och piano.

Söndag 8 dec kl 14 Stångby kyrka

Adventssånger i vackra arrangemang med dragspel, viola och piano. Medverkande: Hanna Forsblad och Mats Larsson.

Efter gudstjänsten är det adventsauktion i byastugan.