Studentprästerna

Studentprästerna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan som finns till för dig som är student eller anställd vid universitetet.

Studentprästerna står till förfogande för enskilda samtal om t.ex. livsfrågor, tro, identitet, mening och relationer. Du kan vända dig dit med det som är personligt och viktigt. Liksom församlingens övriga präster har de absolut tystnadsplikt och tar även emot bikt.

Under terminstid firas mässa på engelska, Holy community service, söndagar klockan 17 i Domkyrkan. Mässan leds oftast av studentpräst Jan Kjellström

Taizémässorna på torsdagskvällar kl. 18.30 i Domkyrkan är meditativa mässor med tystnad och sång.

Samtal i sorg för unga och studenter ordnas sex torsdagskvällar under terminstid i Lund. Kontaktperson är lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se, 046-71 87 35.

Studentprästerna anordnar också meditationer och retreater. Här kommer du till studentprästernas hemsida.

Studentpräster i Lund