Studentpräster

Du som är student eller anställd vid Lunds universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet-Alnarp har alltid möjlighet att vända dig till studentprästerna.