Sjukhuskyrkans personal

I den andliga vården på sjukhus samverkar Svenska kyrkan och medlemssamfunden i Sveriges Frikyrkosamråd. Det samlade namnet för detta arbete är Sjukhuskyrkan.

I Sjukhuskyrkan vid Skånes universitetssjukhus i Lund bidrar Svenska kyrkan med fyra sjukhuspräster, en sjukhusdiakon och en kantor. De är anställda av Svenska kyrkan i Lund. Frikyrkorna i och omkring Lund står för en sjukhuspastor.