Kreativt skrivande

Våren 2024 är alla som vill välkomna att delta under våra träffar för Kreativt skrivande.

Det kan vara en hjälp att sätta ord på sina känslor, tankar och erfarenheter och att dela dem med andra. Kreativt skrivande är en sådan möjlighet. Det är ett spännande redskap för att finna sin egen röst, för självreflektion och för att utveckla sin kreativitet.

Kreativt skrivande kan användas för att upptäcka och uttrycka viktiga ting och för att berätta sin livsberättelse. Det kan ske enskilt eller i grupp där man är fri att dela med andra vad man skrivit eller inte göra det.

Öppen grupp i Biblioteket, Psykiatrihuset, Baravägen 1, Lund

Intresserade patienter och närstående kan erbjudas kreativt skrivande enskilt eller i grupp under ledning av sjukhuskyrkans personal. 

Vi träffas följande tisdagar kl. 13.30-14.30
23 januari, 27 februari, 26 mars, 30 april , 28 maj och 18 juni

Kreativt skrivande

Träffarna är öppna, du kommer när du kan och vill!

Grupp att anmäla sig till,
Allhelgonagården, Allhelgona kyrkogata 3, Lund

En grupp för alla intresserade träffas under våren 2024.

Onsdagar 14.30-16.00

17 januari, 14 februari, 20 mars, 24 april och 29 maj

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta Åsa Ram, 046-71 88 11,
SMS: 072- 593 48 11, eller via mejl: asa.ram@svenskakyrkan.se