Foto: Madeleine Andersson

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal vill vi vara ett stöd, och finnas för dig när du behöver någon att tala med. 

Kontakta oss

Rum för stillhet

I entréhallen på Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök dygnet runt. Här kan du sitta ner en stund, lägga en snäcka i sandkaret, skriva en förbönslapp eller skriva i förbönsboken.

När livet känns svårt

De flesta av oss upplever ibland att livet är svårt. För dig som är patient, närstående eller personal på sjukhuset finns vi i Sjukhuskyrkan tillgängliga för samtal.

Vård för själen

Att som vårdpersonal hjälpa och stödja andra människor kräver att man ibland själv får tömma all den sorg och smärta som man kan möta. Någonstans där man kan ladda batterierna.

Kreativt skrivande

Hösten 2023 är alla som vill välkomna att delta under våra träffar för Kreativt skrivande.

Samtalsmottagning

Sjukhuskyrkan har en samtalsmottagning där du kan boka tid via mejl eller telefon