Våra mötesplatser

Här läser du mer om församlingens verksamheter för dig som är vuxen.

Under terminstid finns många olika mötesplatser i Sankt Peters klosters församling. Vi träffas för bibel- och boksamtal, föredrag, kör och musik och internationellt engagemang.

Öppet café

En öppen mötesplats på Petersgården. Onsdagar kl. 14-16. Drop in.

Internationellt arbete

Vill du vara med i vår internationella grupp? Vi träffas några gånger varje termin och engagerar oss i olika internationella frågor.

Sopplunch på Petersgården

Varje onsdag under terminstid kl 11.30

Någon tar soppa ur en stor kastrull.

Boksoppa

Petersgården, 24 april från kl 11.30

Samtal och stöd

Ibland har vi mycket att bära. Det kan vara skönt att få dela det med en annan människa.

Diakoni

Diakonin är församlingens utsträckta hand

Pilgrimsliv

"Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den."

Dop och konfirmation - också för vuxna!

Döptes du inte som barn? Du kan döpas i vilken ålder som helst. Missade du konfirmationen som tonåring? Det är inte för sent!