Verksamhet

I Sankt Peters klosters församling finns många möjligheter att vara med i ett sammanhang. Kyrktorget på Petersgården är ofta centrum för försmlingslivet. Här möts vi, över generationsgränserna, för samtal, lek, skapande och måltider.

Barn och familj

I vår församling finns en mångfald av verksamheter för barn i alla åldrar. Välkommen med din familj, hur den än ser ut!

Våra mötesplatser

Här läser du mer om församlingens verksamheter för dig som är vuxen.

Samtal och stöd

Ibland har vi mycket att bära. Det kan vara skönt att få dela det med en annan människa.

Förskolan Prästkragen

Nu har vi lediga platser!

Internationellt arbete

Vill du vara med i vår internationella grupp? Vi träffas några gånger varje termin och engagerar oss i olika internationella frågor.