Meny

Verksamhet

I Sankt Peters klosters församling finns många möjligheter att vara med i ett sammanhang. Kyrktorget på Petersgården är ofta centrum för försmlingslivet. Här möts vi, över generationsgränserna, för samtal, lek, skapande och måltider.