Foto: Felicia Stolt Westling

Vi ber!

Skriv en bön här så ber vi för och med dig.

I formuläret nedan kan du skriva din bön. Vi ber gärna för, och med, dig utifrån vad som är angeläget i ditt liv just nu.

I Klsoterkyrkan finns en förbönsbok där du också kan skriva ner din bön. Vi ber regelbundet för allt som står i förbönsboken.

Skriv din bön i rutan nedan och tryck på skicka. Då sänds din bön anonymt till oss.

Bönen är trons språk. Det språket har många former och uttryck. I ord och tystnad, musik och sång söker människor efter en fördjupad relation med Gud och allt levande.

Varje gång vi firar gudstjänst ber vi för vår värld och för varandra. Bönen är en källa till hopp, framtidstro och ökad medmänsklighet. När vi ber med och för varandra fördjupas vår samhörighet och gemenskap. Du är inte ensam.

Det blir inte alltid som vi önskar och vill i vår bön, precis som det inte alltid blir som vi vill i livet generellt. Men genom att öppna oss för Guds tilltal kan vi finna kraft och styrka till att gemensamt söka nya vägar framåt. I kyrkans gemensamma bön får vi tillsammans bära varandra och dela både glädje och sorg.