Utan undantag

Det spelar ingen roll hur gammal du är, varifrån du kommer eller vart du är på väg. Det spelar ingen roll vem du blir förälskad i, hur du väljer att leva ditt liv eller hur du vill definiera dig själv. HÄR ÄR DU VÄLKOMMEN!

Svenska kyrkan, liksom andra kyrkor, bär en historia av att ha förtryckt och diskriminerat HBTQ-personer. Det är inget stolt arv. Det gör att vi idag har ett särskilt ansvar i kampen för alla människors rätt att få leva sina liv på lika villkor, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Det ansvaret vill vi i Sankt Peters Klosters församling ta på allvar!

Kärleken är en gåva från Gud, och där äkta kärlek sker, där sker något heligt - utan undantag. Även våra liv är en gåva från Gud, och vi är alla skapade till Guds avbild. I det som gör oss unika avspeglas något gudomligt. Genom att lyssna och ta del av varandras berättelser om identitet, liv och kärlek växer vi som människor och nya vägar till självkännedom och gudsmöte blir möjligt.

Har du behov av att dela just din livsberättelse, eller har du andra frågor och funderingar kring kristen tro och HBTQ? Tveka inte att höra av dig till någon av församlingens präster.