Trygghetspunkterna i Lund

Vår församlingsgård Petersgården är en av Lunds kommuns Trygghetspunkter.

I flera av landets kommuner finns Frivilliga resursgrupper (FRG), bestående av kompetenta och för ändamålet utbildade personer med mycket god kunskap om lokala förhållanden. I dag är ett 30–tal personer utbildade och aktiva i FRG. Vi söker nu dig som skulle vara intresserad av att vara med i en sådan Frivillig resursgrupp.
Utbildning erbjuds av den lokala civilförsvarsföreningen i bland annat krisinformation, krishantering, hjärt - och lungräddning, första hjälpen och brandskydd.
Är du intresserad av att ingå i FRG så kontakta:
Birgitta Borafia  046-128788  eller
Ann–Christin Lundstedt  046-131434