Sinnesro i Klosterkyrkan

Torsdagar kl. 19. Höstterminen börjar den 25 augusti.

I Klosterkyrkan vid Lunds centralstation firar vi regelbundet Sinnesromässa på torsdagskvällar kl. 19. Gudstjänsten är enkel och stillsam. Den utgår från Sinnesrobönen. Varje vecka har ett tema. Varmt välkommen!

Gratis fika i kyrkan mellan kl. 18.15-18.45 inför varje gång. 

Sinnesrobönen

Gud ge mig sinnesro...

...att acceptera det jag inte kan förändra

...mod att förändra det jag kan

...och förstånd att inse skillnaden

Vill du veta mer om Sinnesro i Klosterkyrkan eller hjälpa till med uppgifter i kyrkan innan, under eller efter gudstjänsten, kontakta Josefina

Hösten 2022

25 aug: RESA

1 sept: GLÄNTA

8 sept: SÅRBARHET

15 sept: GRÄNSLAND

22 sept: FAMN

29 sept: SKAVSÅR

6 okt: FÖRVANDLING

13 okt: BÖN

20 okt: UPPBROTT

27 okt: TÅLAMOD

3 nov: SAKNAD

10 nov: GOTTGÖRELSE

17 nov: FÖRSONING

24 nov: FRÅN DÖD TILL LIV

1 dec: TILLIT

8 dec: TROFASTHET

15 dec: RUSSIN

22 dec: STJÄRNA

Si, efter natten kommer alltid dag och såren läks och sorgen har en ände.

Gustaf Fröding