Samtal och stöd

Ibland har vi mycket att bära. Det kan vara skönt att få dela det med en annan människa.

Om du behöver ett rum för dina erfarenheter av livet, döden och allt däremellan, så finns vi här för dig. När ett sådant möte sker i kyrkans sammanhang kallas det för själavårdssamtal. Du är välkommen att kontakta vilken medarbetare som helst i församlingen som du känner förtroende för, men präster och diakoner är särskilt utbildade i att leda samtal och har en specifik tystnadsplikt. 

Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt när det gäller enskilda samtal och bikt. Allt, oberoende av vad som sägs, stannar hos den präst som har lyssnat.

Bikt är en kort enskild gudstjänst. Först har du och prästen ett samtal. Där får du möjlighet att fokusera på något som du vill lägga ifrån dig som en börja och en skuld, för att få förlåtelse. Prästen leder bikten.

Diakonen har också sekretess för sina samtal, men omfattas inte av den absoluta tystnadsplikten.

Om du vill prata med en präst eller diakon, kontakta någon av dem direkt, du hittar kontaktuppgifterna här på vår hemsida eller hör av dig till vår expedition så hjälper vi dig.

st.petersklostersfors@svenskakyrkan.se Eller ring 046-71 87 60.

Varje natt mellan kl. 21-06 går det att kontakta jourhavande präst för samtal. Ring 112, så kopplar de dig vidare.