Foto: Josefina Solberg

Predikstol, altare och dopkapell

Altaret

Altaret står sedan renoveringen på 1920-talet på platsen för den medeltida altargrunden, men endast altarskivan har ursprung från medeltiden. På altarbordets framsida finns målningar av Olle Hjortzberg som är gjorda på 1920-talet, och altarskåpet kom på plats först 1931.

Altarskåpet från slutet av 1400-talet är från Köln i Tyskland. I mitten står Maria och håller Jesus i sin famn. På vardera sida om henne står två biskopar. Den ena är Sankt Nikolaus, den andra är okänd. På sidorna återfinns även helgonen Sankta Katarina med svärdet och Sankta Barbara med kalken. Under skåpet håller två änglar fram Veronikas svetteduk. För mer information om altartavlan, se här. 

Predikstol

Inte många av kyrkans äldre inventarier finns kvar. Äldst är predikstolen från 1600-talet. De fyra evangelisterna finns på predikstolens utsida och är troligtvis gjorda av träsnidaren Jacob Kremberg. Invändigt är predikstolen klädd med material från dess förlaga som dateras till 1540-tal. Baldakinen har tillkommit senare, troligtvis strax efter år 1750. 

DOpkapellet 

Detta återfinns längst ner i kyrkan, åt väster, och inrättades först i samband med renoveringen på 20-talet. Utsmyckningen står Olle Hjortzberg för även här, precis som på altarbordet. På väggen mot söder gestaltas berättelsen av Jesus som välsignar barnen. På motsatt vägg, den mot norr, syns scenen då Jesus döps av Johannes Döparen. I mitten återfinns en duva omsluten av gyllene strålar. Duvan symboliserar den heliga Andens närvaro i dopet. 

I samband med att dopkapellet inrättades fick dopfunten sin naturliga plats där. Idag återfinns den i koret. Dopfunten är gjord i mässing och dateras till mitten på 1800-talet.