Pilgrimsliv

"Herre, visa mig din väg, och gör mig villig att vandra den."

Pilgrimens nycklar

Välkommen att gå en meditativ vandring på kyrkogården. Vandringsguide finns att låna i kyrkan. Det finns även en vandring för barn.

Klosterkyrkan och Liberiet

rum för andlig fördjupning och pilgrimsliv.

Vill du gå djupare i din tro? Din väg är just din. Men på vägen genom livet kan det vara gott med människor som vandrar med en bit. Det kan hjälpa att få prata om vägen med någon annan. Det finns en del mötesplatser för den sortens samtal i församlingen. Fråga gärna någon av prästerna om du är osäker på vad som kan vara ett gott sammanhang för dig.

En mötesplats för pilgrimer och andlig fördjupning är också Liberiet intill Lunds domkyrka. Här samlas människor till samtal, bön, meditation och annat. Du kan läsa mer om vad som händer på Liberiet här.

Sankt Peters klosters församling och Liberiet har även en del samarbete, som Pilgrimskatekumenatet och Medvandrarskapet. Passa också på att gå vår meditativa vandring på kyrkogården, Pilgrimens nycklar, närhelst det passar dig. När kyrkan är öppen finns vandringsguide att låna i närheten av entrén.

Många vandringar, både korta och långa, ordnas kontinueligt i och runt Lund. Det kan handla om att vandra en liten stund i labyrinten utanför domkyrkan, till flera dagar långa vandringar i Skåne. Centrum för pilgrimsverksamheten i Lunds stift är Liberiet intill domkyrkan. På pilgrimsvagen.se hittar du aktuella vandringar.

klosterkyrkan som rastplats

Klosterkyrkan i Lund är en pilgrimskyrkan. Den kan vara ett mål för en vandring.

För många är den ett delmål, en rastplats, på resan genom livet. Den står öppen för bön tis - fre kl. 9-15, och vid gudstjänster och andra verksamheter. Klosterkyrkan är en av de många kyrkorna längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Denna väg är den del av den långa väg som ska binda samman de tre vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Vill du som pilgrimsgrupp eller enskild pilgrim besöka Klosterkyrkan så bokar du detta genom att kontakta vår expedition vi st.petersklostersfors@svenskakyrkan.se eller 046-71  87 60.