Pilgrimens nycklar

Välkommen att gå en meditativ vandring på kyrkogården. Vandringsguide finns att låna i kyrkan. Det finns även en vandring för barn.

Klosterkyrkan är öppen tisdag - fredag kl 9-15. Passa på att låna en vandringsguide i kyrkan och gå en meditativ vandring på kyrkogården. Ibland finns det även en pilgrimskrans att låna till vandringen. Det går lika bra att vandra utan krans.

Varje färgad pärla i kransen står för ett av pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Genom vandringen kommer du att få bekanta dig med dem. För många har orden blivit till en livsstil, ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld. Det är ord som vill påminna om en alternativ riktning för den som söker sig fram på nya vägar i livet. 

För pilgrimen är den inre vandringen lika viktig som den yttre. Vägen är lika viktig som målet.

Pilgrimens krans har tillkommit för att bekosta restaurering och upprustning av Franciskusleden, en pilgrimsled mellan Byarum och Alvastra kloster. Allt överskott går till arbete med världens ofrivilliga pilgrimer, flyktingarna. Kransen finns att köpa på bokhandeln Arken vid Domkyrkan.