Petersgårdens kyrka

Kyrkan är öppen 9-15 alla vardagar.

Petersgården vid Trollebergsvägen invigdes den 27 februari 1965 som församlingshem för Sankt Peters klosters församling.

Arkitekterna Hans Westman och Fritz Österling har ritat byggnaden. Det som inspirerat dem ifråga om utformningen har varit den skånska kringbyggda gården. 

Kring den öppna gården prydd med en skulptur av Ivar Ålenius-Björk, grupperar sig fyra längor. 1993-94 renoverades Petersgården och den öppna gården byggdes in och ändrades till ett kyrktorg med bland annat café. Kyrkan med klockstapeln är inrymd i östra längan.

Smålandskonstnären Bertil Ågren utförde 1977 i ek och järnsmide processionskorset. Glasmosaiken med temat Störst i hela himmelriket är utförd av Tore Ekelin. Orgelbyggmästare Anders Persson i Jonstorp har byggt orgeln. I januari 1996 installerades ett glaskrucifix tillverkat vid Åfors glasbruk och formgivet av Bertil Vallien.

I Petersgårdens kyrka finns utrymme för liten som stor. Här finns en frihet i rummet, en tillåtande atmosfär, kreativitet, rörelse och generationsmöten. Mässa med små och stora firas på söndagarna med söndagsskola för barn 0-12 år. Musik, rörelse och liturgi finns som en röd tråd från söndag till öppen förskola. Nyfikenhet är ett redskap för växande tro och ansvar. Petersgården är i stor utsträckning en kyrka i vardagen med tydlig rytm, där många människor i olika åldrar strömmar genom huset.