Förskola och skola

Sankt Peters klosters församling erbjuder program för barn/elever under läsåret. Alla våra aktiviteter går i linje med läroplanen och är åldersanpassade.

Förskolor och skolor är alltid välkomna att kontakta oss för att höra mer om vad vi kan erbjuda och hur aktiviteterna är utformade.