Dop och konfirmation - också för vuxna!

Döptes du inte som barn? Du kan döpas i vilken ålder som helst. Missade du konfirmationen som tonåring? Det är inte för sent!

Vill du döpas eller konfirmeras som vuxen så hjälper vi dig att komma i kontakt med en präst. Tillsammans lägger vi upp ett program med samtal och träffar som leder fram till dop eller konfirmation.

Dopet är en gåva som inte ställer krav på dig. I dopet får du ett löfte om att Gud går med dig varje dag i ditt liv. Det är en fest som firar att du hör till Guds stora familj, den världsvida kyrkan. Genom dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan, om du inte redan är det.

Konfirmation betyder att bekräfta. i konfirmationsgudstjänsten får du möjighet att bekräfta din vilja att leva med Gud. Konfirmationen är också ett uttryck för att Gud bekräftar dig. Löftet i ditt dop gäller! Tiden som konfirmand kan vara startpunkten för en ny etapp längs trons väg, eller mer som en viloplats där det finns gott om utrymme för reflektion kring livets existensioella frågor och den kristna trons tolkningar.

Du som är intresserad eller nyfiken på dop eller konfirmation för vuxna är välkommen att st.petersklostersfors@svenskakyrkan.se