Diakoni

Diakonin är församlingens utsträckta hand

Ordet diakoni kommer från grekiskan och kan inte enkelt översättas. Ordets betydelse kan förstås ur två samtidiga perspektiv - diakoni är ett förhållningssätt, ett sätt att vara och ett handlande – att göra något aktivt genom handling. Det handlar om omsorg om varje människa. En omsorg som kan uttryckas både genom hur vi bemöter varandra och också vad vi gör för varandra. Diakoni är i mångt och mycket kristen tro uttryckt genom handling.

Diakonins uppdrag är att vara en utsträckt hand och ett lyssnande öra. Diakoni är också att vara en röst åt de som en röst behöver. Ibland, när vi känner oss små, svaga eller orkeslösa och  inte orkar ta kampen själv då kan kyrkan i sitt diakonala uppdrag hjälpa till. Diakonins uppdrag är att upprätta människor, att peka mot människovärde och att vi alla har ett ansvar att visa omsorg om varandra.

Diakonin i Sankt Peters kloster vill: 

  • ge möjlighet att samtala med någon eller att dela dina tankar med någon som har tystnadsplikt
  • erbjuda råd och stöd i sociala frågor och hjälp att hitta till rätt instans i samhället
  • vara ett stöd i sorg och separation, vid anhörigs sjukdom och andra svåra livssituationer
  • skapa mötesplatser och samvaro med andra och att finna nya vänner eller bryta ensamheten

 

Diakonin ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar varje mänskligt möte och blir tydligt på torget i Petersgården. Altarbordet och matbordet hör nära samman.

Ur Svenska kyrkans i Lund församlingsinstruktion
maskrosor

Samtal i sorg

För den som mist någon nära kan det kännas bra att samtala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation.