Barn och familj

I vår församling finns en mångfald av verksamheter för barn i alla åldrar. Välkommen med din familj, hur den än ser ut!

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte

Lukasevangeliet 18:16

Petersgården är en mötesplats för barn och vuxna, där varje människa får komma precis som man är och var man än befinner sig i livet. Vi vill aktivt arbeta för att tillsammans få ihop vardagsliv och det heliga i en öppen och varm atmosfär.

Torget mitt i Petersgården är centrum för nästan all verksamhet. Här finns plats för möten och samtal, måltider och festligheter och massor av utrymme för både barnvagnar och livliga ben!  

Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta:


marie.sjogren@svenskakyrkan.se, församlingspedagog, 046-71 88 41

camilla.andersson6@svenskakyrkan.se, församlingspedagog, 046-71 88 44

martina.bjork@svenskakyrkan.se, kyrkomusiker, 046-71 87 57

per.reinholdsson@svenskakyrkan.se, präst, 046-71 88 32

Du vet väl om att barn upp till 6 år alltid äter gratis på Petersgården!

Öppet hus på med små och stora torsdagar

Torsdagar kl 14-18.15. Start vecka 34

Öppet hus med små och stora måndagar och fredagar

Måndagar och fredagar kl 9-11.30

Musik och rörelse

Onsdagar 0-1 år kl 11.15-11.45 (obs begränsat antal), start vecka 36

Musikäventyr

Torsdagar kl 16.30-17.00. Start vecka 36

Onsdagshäng

Onsdagar kl 15-18.15. Start vecka 34

Barnkörer

Välkommen att sjunga i våra barnkörer!

Vardagsgudstjänster

Onsdagar och torsdagar

Dop mitt i vardagen

Petersgården

Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.

Psalm 744

Barn & familj

Barn- och familjeaktiviteterna täcker in alla åldrar från nyfödd upp till konfirmationen. Här finns både drop in-verksamhet och grupper som man anmäler sig till. I flera församlingar firas gudstjänster och mässor anpassade för barnen. Här kan du läsa mer om de olika mötesplatserna i Lund för familjer.

Appen "Kyrkan" för alla barn

Ladda ner gratis, spela spel och lär dig mer om kyrkorummet.