Dop

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj - den världsvida kyrkan.

Vid dopet är barnet i centrum och vi firar den stora gåvan det är att få barn. Men dopet är också ett inträde, i kyrkan och in i en större kristen gemenskap

Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. Jesus gav lärjungarna i uppdrag att gå ut och döpa människorna och hans löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

I vår församling döper vi barn i våra dopgudstjänster på lördagar i Klosterkyrkan och i Petersgårdens kyrkan. Men vi döper också barn i Mässa med små och stora i Petersgården kl 10 på söndagar. Då sker dopet mitt bland den gudstjänstfirande församlingen, bland andra barnfamiljer.

Klicka här så kommer du till vår dopsajt där du kan läsa mer om dopet. 

Vi har dopdräkter till utlåning kostnadsfritt.

Jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:20

en film om dopet

Förbered er tillsammans med syskon eller andra barn som ska vara med genom att se en kort film om dop i kyrkan. Filmen finns i appen Kyrkan där barn får lära sig mer om kyrkorummet och vad som händer där.

boka dopfest på petersgården

På Petersgårdens kyrktorg får du kostnadsfritt ha dopfest i samband med dop i någon av kyrkorna i Lunds pastorat. Du har tillgång till ett kök och det finns porslin för upp till 80 personer. Om du vill göra en förfrågan om ett datum eller om du vill komma förbi och se lokalen är du välkommen att kontakta vår st.petersklostersfors@svenskakyrkan.se 046-71 87 60.

En hållbar dopfest!

Vi uppmanar alla som lånar Petersgårdens kyrktorg att använda det porslin som finns istället för engångsartiklar.

Källsortera era sopor i de kärl vi har för kompost, papper, plast etc. 

Dop mitt i vardagen

Petersgården

Dop och konfirmation - också för vuxna!

Döptes du inte som barn? Du kan döpas i vilken ålder som helst. Missade du konfirmationen som tonåring? Det är inte för sent!