Bön och meditation

"Stilla, Gud, min själ."

Välkommen in för en egen stunds bön eller meditation. Det finns möjlighet att tända ljus, skriva i vår förbönsbok i dopkapellet, eller bara vara i tystnad en stund. 

Det finns också möjlighet att gå en meditativ vandring på kyrkogården med hjälp av pilgrimens krans. Den heter "Pilgrimens nycklar" och utgår från pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Mer information, och en nedskriven vandringsguide, finns vid ingången i kyrkan.