blå blomma
Foto: Kristina Strand Larsson

Samtalsmottagning

Sjukhuskyrkan har en samtalsmottagning där du kan boka tid via mejl eller telefon

Sjukhuskyrkans samtalsmottagning når du på 046-17 27 82. Vi lyssnar av telefonsvararen varje vardag. Du kan få tid för samtal samma vecka, och det finns möjlighet att få en serie samtal. De samtal som äger rum i våra lokaler sker med full anpassning utifrån rådande coronarestriktioner. Under rådande pandemi finns även möjlighet till samtal utomhus, s k promenadsamtal, samtal via telefon eller via FaceTime.

Vi som arbetar här har utbildning i själavård och mångårig erfarenhet av samtal.
Vi har alla tystnadsplikt och för inga journaler.

Samtalen är avgiftsfria.

Vi vänder oss till patienter, närstående och personal. Även du som inte är inneliggande patient men har anknytning till sjukvården är välkommen att ringa.

Vill du hellre beställa tid via mejl kan du skriva till: lund.sjukhuskyrkan@svenskakyrkan.se
så återkommer vi med förslag på en tid för samtal.