Samarbeten och nätverk

stegvis - ett steg i taget

Stegvis är ett ESF-projekt inom Svenska kyrkan. Det riktar sig till personer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller nysvenskar. Det ger möjlighet till återhämtning i en tillåtande miljö, ger social gemenskap och stöd att komma vidare i livet utifrån varje persons förutsättningar och önskemål.

Utifrån personens förutsättningar skräddarsys en arbetsplats inom odling, trädgårdsdiakoni, caféverksamhet, språkträning eller köksverksamhet. Arbetsplatser finns på Ugglan Second Hand-butiken, Diakonicentralen, Sankt Hans och Sankt Knuts församlingshem.

Här kan du läsa mer om ESF i Lunds stift.

För att delta i projektet behövs ett beslut från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänst. Projektledare för Stegvis är gerd.hatzenbuhler@svenskakyrkan.se, 046-71 87 74, 072-593 47 74.