Foto: Kennet Rouna

Rum för stillhet

I entréhallen på Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök dygnet runt. Här kan du sitta ner en stund, lägga en snäcka i sandkaret, skriva en förbönslapp eller skriva i förbönsboken.

Ord på vägen

Bredvid dopfunten finner du en korg med ord att ta med dig på vägen: psalmer, dikter, bibelord och böner. Korgen fylls ständigt på.

Förbönskorg

På bordet vid ingången finns en korg. Där kan du lägga din förbönslapp. Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan läser din lapp och ber med och för dig i förbönsmässan varje tisdag kl. 12.30.