Foto: Kennet Rouna

Rum för stillhet

I entréhallen på Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök dygnet runt. Här kan du sitta ner en stund, lägga en snäcka i sand-karet eller skriva i förbönsboken.

Krukord

Bredvid dopfunten finner du en kruka med ord att ta med dig på vägen: psalmer, dikter, bibelord och böner. Krukan fylls ständigt på.

Förbönskorg

På bordet vid ingången finns en korg. Där kan du lägga din förbönslapp. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan läser din lapp och ber med och för dig.