Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Riktlinjer och rättigheter

I Svenska kyrkan är det en rättighet att få bli konfirmerad. Konfirmanderna ska få känna och förstå att de är älskade av Gud och värdefulla i Guds skapelse. Konfirmationsundervisningen ska ge möjlighet till kunskap om kristen tro och tillfälle att reflektera över livsfrågor och samhällsfrågor i ett kristet sammanhang. Konfirmationstiden ska stärka unga människor i en viktig tid i deras liv.


 

Svenska kyrkan i Lund bjuder in till konfirmation för att konfirmanderna ska få uppleva gemenskap och ett sammanhang som inte kräver prestation och jämförelser. Konfirmanderna får möjlighet och plats att bidra till kyrkans liv och verksamhet med sin tro, sina frågor och sitt engagemang.

Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete skyddar konfirmandernas rättigheter och att beskriva förutsättningar för ett konfirmandarbete med hög kvalitet. Helhetssyn är en utgångspunkt för konfirmandarbetet på uppföljningen av dopet som ett livslångt lärande.

Målen för konfirmandarbetet är att visa på Svenska kyrkans tro och liv genom att erbjuda konfirmanderna:

  • Kunskap om och erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi människor bär på
    Möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro
  • Förtrogenhet med gudstjänst och andakt
  • Redskap att forma en trygg identitet och utvecklas andligt och känslomässigt
  • Livsglädje och framtidshopp
  • En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen
  • Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen
  • Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse

De lokala målen för konfirmandarbetet i Lund följer Svenska kyrkans nationella riktlinjer för konfirmandarbete och församlingsinstruktion för Svenska kyrkan i Lund. Konfirmandarbetet leds av anställda och utbildade medarbetare, som arbetar tillsammans med de unga ledarna.