Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska verksamheten som bedrivs inom pastoratet.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorer under mandatperioden 2022 - 2025 

  • Mats Lindén, ordförande
  • Stefan Ljungqvist, vice ordförande