Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska verksamheten som bedrivs inom pastoratet.


Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.  

Revisorer under mandatperioden 2014-2017 

Stefan Ljungqvist, ordförande
Verner Jönsson, vice ordförande